IZABELLA GUSTOWSKA

AKTUALNOŚCI

 

 

17th Musrara Mix Festival
6.6- 8.6.2017

Haayinhet 9 St., Jerusalem.

The Festival is an international multi-disciplinary event and it is produced by
the Musrara, the Naggar Multidisciplinary School of Art and Society in
Jerusalem.

 

TRUCIZNA – THE POISON

Video installation 2017

23 min in loop

 

STRZEŻ   MNIE   JAK   ŻRENICY   OKA ,

 W  CIENIU  TWOICH   SKRZYDEŁ , UKRYJ  MNIE.

 / Psalm 17/8 księga psalmów . Modlitwa Dawidowa /

 

 TRUCIZNA – jest jak hybryda,

 atakuje przestrzeń  ekranu komputera ,

 rozlewa się wokół  ,

 wlewa się do naszych domów ,

niepostrzeżenie zamienia wodę w czarną ciecz ,

niszczy nierozwinięty jeszcze kwiat magnolii ,

truje zwierzęta ,

 niemowlęta płaczą  przez sen,

 dorośli nie kryją trwogi.

Trucizna jak czarna woda pojawia się na ulicach miast

od wschodu do zachodu  słońca ,

od wschodu do zachodu  świata .

staje się  przeraźliwie białym księżycem.

i czarnym kręgiem słońca

Wlewa się na Nowojorski Manhattan ,

 wdziera w alpejskie tunele,

zmienia horyzont na wyspie Kauwa’i  na Hawajach ,

Deszczem zalewa Machu Picchu ,

Rozprzestrzenia się jak zaraza.

Kobieta myśli o samobójstwie ,

Mężczyzna  kryje się w domu ,

Inna kobieta chce tylko wędrować..

Trucizna,

Wkrótce będzie już wszędzie…

Czy zdążymy uciec?

Czy nauczymy się żyć w jej cieniu?

Gdzie będzie nowe miejsce ?

dla kobiety, mężczyzny , dziecka i psa…?

 

Od dawna interesuje mnie w sztuce forma hybrydyczna.

Napisałam książkę Hybryda /2014/ i taki sam tytuł ma
5 ekranowa synchroniczna projekcja ,/ 2015 /

/ niestety z powodów technicznych jeszcze nie pokazana/

. Nowa praca Trucizna /2017 / podąża dalej tropem hybrydy.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TRUCIZNA – THE POISON

Video installation 2017

21 min in loop

 

Guard me as the apple of Thy eye,

Hide me in the shadow of your wings.

 /Psalm 17:8, a prayer for protection, Davidic prayer/

 

POISON – is like a hybrid,

it attacks the space of a computer screen,

spills around,

flows into our homes,

unnoticed it changes water into black liquid,

destroys a budding magnolia flower,

poisons animals,

babies cry in their sleep,

adults make no secret of their fear.

Poison like black water appears in city streets

from dusk till dawn

from dawn till dusk

It becomes a frightful white moon

and a black disc of the sun.

It flows into New York’s Manhattan

and into alpine tunnels,

it changes the horizon of Hawaiaan Kauwa’i,

floods Machu Picchu,

spreads like a disease.

A woman thinks about suicide,

A man hides at home,

another woman only wants to wander…

Poison,

Will soon be everywhere…

Can we make it to escape?

Do we learn to live in its shadow?

Where is the new place?

For a woman, a man, a child and a dog…?

______________________________________________________________________________

 

I have long been interested in hybrid form in art.

I wrote a book Hybrid/2014/ and gave the same title to a 5-screen synchronic projection /2015/

(unfortunately it has not been shown yet for technical reasons )

The new work Poison /2017/ follows footsteps of the hybrid.