IZABELLA GUSTOWSKA

Manifesty Izy G.

Manifesty Izy G.
Galeria Sztuki Wozownia - Toruń

04.11 - 11.12.2022

Celem indywidualnej wystawy Izabelli Gustowskiej, jednej z najwybitniejszych obecnie
artystek medialnych, zatytułowanej MANIFESTY IZY G. i przygotowanej specjalnie dla
Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, będzie wskazanie w ogromnej twórczości tej artystki
takich jej artystycznych wypowiedzi, które można określić jako manifesty czy statement.
Wyjątkowość tej wystawy polegać będzie zatem na tym, że Gustowska, przy współpracy
kuratorskiej z Martą Smolińską, sformułuje swoje wyraziste artystyczne przesłanie,
prezentując programowe dla niej założenia. Dotyczą one tak ważnych i aktualnych dziś
zagadnień jak ekologia i pandemia oraz kwestie definiowania pojęć wolności, miłości
i demokracji, a także rola kobiety w XX i XXI wieku w powiązaniu z najistotniejszymi dla
artystki cytatami z literatury tych stuleci. Gustowska pokaże zatem trzy prace wideo,
których wydźwięk ma dla niej samej moc manifestów. Pierwsza z nich, otwierająca narrację
wystawy w dolnej sali, to „Trucizna”, uzmysławiająca bliskość ekologicznej katastrofy,
związki kryzysu klimatycznego z pandemią oraz palącą potrzebę zmiany naszych postaw
wobec środowiska, które nas otacza. Z kolei - prezentowana w sali zw. archiwum –
projekcja „16 minut” to szesnaście cytatów z szesnastych stron wybranych szesnastu
powieści, w tym m.in. Virginii Woolf, Olgi Tokarczuk czy Dubravki Ugrešić. Gustowska
z ogromnym wyczuciem łączy obrazy i słowa w jedną całość, w której narracja zyskuje
poetycki wymiar na bazie współdziałania środków wizualnych i literackich. Powstaje
historia, którą każdy może czytać na indywidualny sposób, a jej wątkiem przewodnim jest
kondycja kobiet, które „mówią” głosami słynnych pisarek i filozofek wybranych przez
Gustowską. Natomiast w sali na pierwszym piętrze wyświetlone zostanie wideo,
dokumentujące performance artystki, zatytułowane „Wolność, miłość, demokracja”.
Gustowska wchodzi w nim w rolę Tadeusza Kantora, autora „Panoramicznego happeningu
morskiego” z 1967 roku. Symbolicznie zajmuje miejsce wielkiego artysty, a także
uwspółcześnia treści zawarte w happeningu. Figura artystki, która „spina” w całość trzy
prace wideo jako trzy manifesty, zostanie uobecniona również w wideo „Ja artystka
wizualna”, prezentowane w przestrzeni Laboratorium. Cała wystawa zostanie utrzymana
w czarno-białej kolorystyce. Znamienna dla twórczości Gustowskiej zieleń ustąpi zatem
miejsca barwom achromatycznym, intensywniej kierującym uwagę na przesłania
poszczególnych manifestów i potrzebę dążenia do minimalizmu w obliczu zagrożenia
katastrofą ekologiczną.

Wystawa „MANIFESTY Izy G.” będzie zatem kierowana do publiczności zainteresowanej
sztuką współczesną, która poddaje refleksji swoją obecność w świecie zarówno pod kątem
środowiska „naturalnego”, w jakim żyje, jak i środowiska społeczno-politycznego, jakie
ją/jego otacza. Ale też – jak zwykle w przypadku twórczości tej artystki – prace te są na tyle
atrakcyjne wizualnie i hipnotyzujące, że bez trudu przyciągną i tych odbiorców, którzy może
nie wszystkie odniesienia do sztuki czy literatury odczytają.

Manifesty Gustowskiej – mimo że są bardzo osobiste i indywidualne – uniwersalizują się,
a głos artystki staje się głosem współczesnego człowieka poddającego refleksji własną
kondycję na początku trzeciej dekady XXI wieku.

Kuratorka: Marta Smolińska