IZABELLA GUSTOWSKA

Czas Kultury - Marek Wasilewski O sztuce i bezwzględności świata

24.11.2020


Sceneria Zamku Cesarskiego w Poznaniu, gdzie prezentowana jest wystawa Izabelli Gustowskiej, staje się pretekstem do opowieści, w których prawda przeplata się z fikcją, historia ze zmyśleniem, found footage z oryginalnymi zdjęciami. Swoją rolę mają tu do odegrania obiekty znalezione, architektura, światło wpadające przez okna, dźwięki i słowa. To właśnie słowa wydają się na tej bardzo pięknie wizualnie zakomponowanej wystawie szczególnie ważne. To one nadają sens setkom przewijających się jak w kalejdoskopie obrazów i łączą je w jedną konsekwentnie rozwijającą się narrację o artystce, która obserwuje świat przez niewielką wydrążoną w czarnym okręgu dziurkę. Motyw oka artystki oraz otworu – który raz jest rodzajem obiektywu, a kiedy indziej czarnym dynamicznie przemieszczającym się punktem – powraca w różnych realizacjach. Oko artysty – oddalonego obserwatora – kojarzone jest tradycyjnie z męskim paradygmatem władzy, kontroli i posiadania. Czy oko artystki może i chce być inne?...

Linki

Czas Kultury: O sztuce i bezwzględności świata