IZABELLA GUSTOWSKA

Manifesty Izy G. - Galeria Sztuki Wozownia

Rzucona zapałka może dać płomień:

Izabella Gustowska w rozmowie z Martą Smolińską

4.11.2022

"Marta Smolińska: Manifesty Izy G. – już sam tytuł Twojej wystawy w Wozowni wskazuje na bardzo personalny jej wymiar. To Twoje manifesty. Jakie kwestie w nich podejmujesz?
Izabella Gustowska: Tak, to moje manifesty, które mają wymiar personalny. To moja niezgoda na to, co się dzieje w obszarze polityki, ekologii; także sprzeciw wobec braku tolerancji oraz ignorancji władzy wobec kultury, sztuki, nauki, a także wobec
ludzi i zwierząt. To brzmi jak mantra – można by długo wymieniać, bo to są przysłowiowe plagi, może nie egipskie, ale plagi XXI wieku. Ta seria nieszczęść może być bardzo
długa i też nieprzewidywalna: nie wiemy jak potoczy się wojna w Ukrainie, jak rozwinie się pandemia. O manifestach myślałam od dawna…"... czytaj dalej>>

 

LINKI

Publikacja:  Manifesty Izy G.

Wystawa:  Manifesty Izy G.