IZABELLA GUSTOWSKA

RÓŻA – Miłość
montaż: Adam Draber, /5'30"/- Kolekcja GK, Poznań