IZABELLA GUSTOWSKA

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆ

20.06 - 30.09.2007

WYSOKA ROZDZIELCZOŚĆPrace ze zbiorów Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych prezentowane były
na wystawie w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (Oddział Galeria "Zamek" w Reszlu).

Galeria Zamek w Reszlu
Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

www.muzeum.olsztyn.pl

Praca: Tango - Gra pozorów I, II, III 2003, instalacja multimedialna,
3 x lightbox, wydruk komputerowy, 55x300x10