IZABELLA GUSTOWSKA

Uwikłane w płeć

 

12.05 - 28.06.2012

Uwikłane w płeć
Ekspozycja prezentowana w ramach
11. Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi

Wystawa fotografii z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich.

Kurator wystawy: Adam Mazur

Artyści:
Zdzisław  Beksiński, Monika Bereżecka Monika Redzisz /Zorka Project/,
Józef  Dańda, Marian  Dederko, Marta  Deskur, Jerzy Benedykt Dorys,
Kazimiera  Dyakowska, Jan  Dziaczkowski, Janina  Gardzielewska,
Teresa  Gierzyńska, Maurycy  Gomulicki, Katarzyna  Górna, Aneta  Grzeszykowska,
Izabela  Gustowska, Edward  Hartwig, Anna  Imiela, Piotr  Janik, Barbara  Konopka,
Jerzy  Kosiński, Piotr  Kośnik, Grzegorz  Kowalski, Dorota  Kozieradzka,
Aleksandra  Kubiak, Zofia  Kulik, Ewa  Kuryluk, Jerzy  Lewczyński, Zbigniew  Libera,
Natalia  LL, Krystyna  Łyczywek, Katarzyna  Majak, Henryk  Makarewicz,
Dorota  Nieznalska, Wacław  Nowak, Maciej  Osika, Ewa  Partum, Wiktor  Pental,
Marek  Piasecki, Paweł  Pierściński, Wojciech Plewiński, Agnieszka  Polska,
Krzysztof  Pruszkowski, Tadeusz  Rolke, Józef  Rosner, Mateusz  Sadowski,
Jadwiga  Sawicka, Bronisław  Schlabs, Anna  Senkara, Anna  Sołtysiak,
Michał  Sowiński, Marian  Schmidt, Jerzy  Wardak, Anatol  Węcławski,
Monika Zielińska /Mamzeta/, Alicja  Żebrowska