IZABELLA GUSTOWSKA

WIDZENIE CIAŁEM - SEEING WITH THE BODY

 

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

Data od 15 marca do 5 maja 2024


Widzenie Ciałem. Kolekcja Galerii Studio

MAGDALENA ABAKANOWICZ / ALICJA BIELAWSKA / ANDRZEJ BIELAWSKI / BOŻENNA BISKUPSKA / AGATA BOGACKA / STUART BRISLEY  / LESZEK BROGOWSKI / CHRISTINA DIMITRIADIS / JAN DOBKOWSKI / BARBARA FALENDER / AGNIESZKA GRODZIŃSKA / IZABELLA GUSTOWSKA / KEITH HARING / JÓZEF HAŁAS / ZUZANNA HERTZBERG / ALEKSANDRA JACHTOMA / KONRAD JARODZKI / RENATA (RARA) KAMIŃSKA / NATALIA LL / WOJCIECH MÜLLER / EWA PARTUM / TERESA PĄGOWSKA / KRYSTYNA PIOTROWSKA / KRYSTIANA ROBB-NARBUTT / JÓZEF ROBAKOWSKI / ERNA ROSENSTEIN / JERZY ROSOŁOWICZ / ADELA SZWAJA / TERESA TYSZKIEWICZ / ANDY WARHOL / KRZYSZTOF ZARĘBSKI / JERZY RYSZARD ZIELIŃSKI „JURRY” / HANNA ŻUŁAWSKA

 

Wystawa „Widzenie ciałem” jest zainspirowana przez nurty filozofii i estetyki krytyczne wobec epoki człowieka. Bierze się z intuicji, że artyści od dawna interesowali się tymi rejonami wrażliwości, które dzisiaj opisywane są w kontekście posthumanizmu, innym, nie-ludzkim postrzeganiem świata, poszerzeniem sfery przepływów między tym, co właściwe człowiekowi, a tym, co zwierzęce lub roślinne. Już kiedyś takie fale były wysyłane i odbierane, już kiedyś ktoś do kogoś dostrajał się na takiej amplitudzie drgań. Na wystawie prezentujemy wybór z Kolekcji Galerii Studio. Są to prace klasyków polskiej sztuki nowoczesnej, takich jak Erna Rosenstein, Konrad Jarodzki, Teresa Pągowska, Magdalena Abakanowicz, Aleksandra Jachtoma, Józef Hałas i Jerzy Rosołowicz. Przypominamy sztukę neoawangardy, a więc dokumenty działań i performansów, które dotykają problematyki ciała i jego ekstensji. W tej grupie znajdują się prace Teresy Tyszkiewicz, Józefa Robakowskiego, Ewy Partum, Krystyny Piotrowskiej, Natalii LL, Izabelli Gustowskiej, Leszka Brogowskiego, Wojciecha Müllera, Krzysztofa Zarębskiego. Ukazujemy sztukę figuratywną lat 70. i 80., zwracając uwagę na wątki ciała i zmysłowości w dziełach Jana Dobkowskiego, Jerzego Ryszarda Zielińskiego „Jurry’ego”, Barbary Falender, Andrzeja Bielawskiego, Krystiany Robb-Narbutt, Bożenny Biskupskiej. Przybliżamy twórczość mniej znanych artystek polskiej nowoczesności – rzeźbiarki Hanny Żuławskiej i malarki Adeli Szwai. Ukazujemy dzieła artystów międzynarodowych: Stuarta Brisleya, Christiny Dimitriadis, Keitha Haringa i Andy Warhola. I włączamy prace artystek młodszego pokolenia. Są to Agnieszka Grodzińska, Agata Bogacka, Renata (Rara) Kamińska, Zuzanna Hertzberg i Alicja Bielawska. Poszukiwanie materiałów i doznań, sposobów nazywania odczuć i komunikacji z odbiorcami trwa nadal, przybierając nowe formy, produkując nowe języki.

Wystawa „Widzenie ciałem. Kolekcja Galerii Studio” została przygotowana dla instytucji OP EHNHEIM we Wrocławiu, gdzie była prezentowana od 13 maja do 20 sierpnia 2023 roku. Kolekcja Galerii Studio nie jest pokazywana w Warszawie w sposób ciągły. Obecna wersja wystawy jest poszerzona, między innymi o nowe nabytki, które w ostatnim czasie znalazły się w Kolekcji Galerii Studio dzięki zakupom lub darom.

Kuratorki : Natalia Andrzejewska, Dorota Jarecka, Paulina Olszewska
Opieka konserwatorska: Martyna Wilkowska
Produkcja: Ewa Grzebyk

OTWARCIE: 15 MARCA 2024, 18.00


______________________________________________________________________

LINKI

STUDIO Teatrgaleria: Widzenie Ciałem. Kolekcja Galerii Studio