IZABELLA GUSTOWSKA

SEN II

/31'25''/ loop


Dream II (2004) fragment - /0'48''/

 

Zaproszenie do wystawy PALIMPSEST MUZEUM w Muzeum Historii Miasta Łodzi -
w Pałacu Poznańskich w / 2-31 X 2004/ skłoniło mnie do powrotu i powtórzenia
mojej wędrówki w Pałacu Poznańskich sprzed 14 lat. Intrygowało mnie jak czas odmienił zarówno to miejsce jak i mnie,
co pozostało prawie niezmienione, co zniknęło,
co stało się z energią tych dwóch obszarów.
Interesowała mnie także rekonstrukcja obrazu filmowego.

________________________________________________________________________________


Na mojej wystawie / LIFE IS a STORY / w Muzeum Narodowym w Poznaniu w 2007
zestawiłam synchronicznie na dwóch monitorach plazmowych SEN I i SEN II.

operator: Janusz Tatarkiewicz, montaż: Adam Draber