IZABELLA GUSTOWSKA

Uwikłani w sztukę
20.09-23.11

Uwikłani w sztukę - z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich
Muzeum Narodowe w Gdańsku - Pałac Opatów


Artyści:  Anna Bedyńska, Paweł Bownik, Tomasz Ciecierski, Marian Dederko,
Zbigniew Dłubak, Jerzy Benedykt Dorys, Kazimiera Dyakowska, Jan Dziaczkowski,
Stanisław Fijałkowski, Janina Gardzielewska, Stefan Gierowski, Teresa Gierzyńska,
Katarzyna Górna, Izabela Gustowska, Edward Hartwig, Jakub Karwowski, Leszek
Knaflewski, Jerzy Kosiński, Piotr Kośnik, Dorota Kozieradzka, Zofia Kulik, Piotr Kurka,
Natalia LL, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Weronika Ławniczak, Krystyna
Łyczywek, Henryk Makarewicz, Eugeniusz Markowski, Jarosław Modzelewski, Agata
Michowska, Dorota Nieznalska, Wacław Nowak, Jerzy Nowosielski, Fortunata Obrąpalska,
Anna Orłowska, Witek Orski, Ewa Partum, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Wojciech
Plewiński, Krzysztof Pruszkowski, Tadeusz Rolke, Józef Rosner, Zofia Rydet, Tadeusz
Rydet, Mateusz Sadowski, Marian Schmidt, Krzysztof Sołowiej, Michał Sowiński, Paweł
Susid, Andrzej Szewczyk, Sonia Szóstak, Leon Tarasewicz, Teresa Tyszkiewicz, Jerzy
Wardak, Martynka Wawrzyniak, Anatol Węcławski, Bartek Wieczorek, Yulka Wilam,
Andrzej Wróblewski, Kamil Zacharski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Monika Mamzeta
Zielińska

Kurator: Adam Mazur

Współpraca:
Małgorzata Paszylka-Glaza, Joanna i Krzysztof Madelscy,
Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

 

Pierwsze było malarstwo, fotografia pojawiła się później, na samym końcu było wideo.

Ta historia pasuje również do kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, którzy budowali
swoje zbiory sztuki, opierając się na twórczości artystów kluczowych dla polskiej sztuki
drugiej połowy XX wieku. Wybrane dzieła z kolekcji będzie można zobaczyć tej jesieni
w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Fotografia i malarstwo zawładną Pałacem Opatów
w Oliwie we wrześniu.

Początek kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich sięga lat 90. i wiąże się z fascynacją
polskim malarstwem współczesnym. Z czasem sporadycznie zaczęły pojawiać się dzieła
fotograficzne i wideo, które od kilku lat gromadzone intensywniej nadały nowy kierunek
zbiorom.

Jak dotąd jedynie kolekcja fotografii była prezentowana dwukrotnie (Fotofestiwal Łódź
2012, BWA Olsztyn 2013 ). Prezentacja we wnętrzach Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie
łączy po raz pierwszy fotografię i malarstwo. Ekspozycja konfrontuje "stare malarstwo"
z "nowymi mediami", artystów z artystkami, ale też wydobywa napięcie obecne w aktualnej
sztuce pomiędzy abstrakcją malarską i fotograficznym konkretem, pomiędzy "czystą formą"
i "brudną polityką". Uwikłane w płeć - by odwołać się do tytułu łódzkiej i olsztyńskiej
wystawy - są z pewnością nie tylko post-feministyczne artystki, ale również trzymający się
kurczowo pędzla i sztalugi współcześni malarze.

Wystawa jest okazją by zobaczyć w dialektycznym ujęciu sztukę kobiet i mężczyzn,
malarstwo i fotografię, uznanych klasyków i artystów najmłodszego pokolenia.
Ekspozycja daje możliwość zapoznania się z nie zawsze dostępnymi dla szerokiej
publiczności kluczowymi dziełami współczesnej sztuki polskiej.

Artyści: Anna Bedyńska, Paweł Bownik, Tomasz Ciecierski, Marian Dederko, Zbigniew
Dłubak, Jerzy Benedykt Dorys, Kazimiera Dyakowska, Jan Dziaczkowski, Stanisław
Fijałkowski, Janina Gardzielewska, Stefan Gierowski, Teresa Gierzyńska, Katarzyna Górna,
Izabela Gustowska, Edward Hartwig, Jakub Karwowski, Leszek Knaflewski, Jerzy
Kosiński, Piotr Kośnik, Dorota Kozieradzka, Zofia Kulik, Piotr Kurka, Natalia LL, Jerzy
Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Weronika Ławniczak, Krystyna Łyczywek, Henryk
Makarewicz, Eugeniusz Markowski, Jarosław Modzelewski, Agata Michowska, Dorota
Nieznalska, Wacław Nowak, Jerzy Nowosielski, Fortunata Obrąpalska, Anna Orłowska,
Witek Orski, Ewa Partum, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Wojciech Plewiński,
Krzysztof Pruszkowski, Tadeusz Rolke, Józef Rosner, Zofia Rydet, Tadeusz Rydet, Mateusz
Sadowski, Marian Schmidt, Krzysztof Sołowiej, Michał Sowiński, Paweł Susid, Andrzej
Szewczyk, Sonia Szóstak, Leon Tarasewicz, Teresa Tyszkiewicz, Jerzy Wardak, Martynka
Wawrzyniak, Anatol Węcławski, Bartek Wieczorek, Yulka Wilam, Andrzej Wróblewski,
Kamil Zacharski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Monika Mamzeta Zielińska

Zbiory fotografii i wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich prezentowane będą
także na wystawie Uwikłani w sztukę. Wideo i fotografia z kolekcji Joanny i Krzysztofa
Madelskich, czynnej od 29 sierpnia 2014 do 5 października 2014 w Gdańskiej Galerii
Fotografii.

Kuratorem obu wystaw jest Adam Mazur - dr historii sztuki, historyk i krytyk sztuki, kurator
wystaw, amerykanista, redaktor naczelny magazynu "Szum", autor książek z zakresu historii
fotografii, m.in. Kocham fotografię i Historie fotografii w Polsce 1839-2009, wykładowca
uniwersytecki, długoletni kurator CSW Zamek Ujazdowski i redaktor naczelny magazynu
"Obieg", autor generacyjnych i znaczących dla polskiej fotografii najnowszej wystaw, m.in.
"Efekt czerwonych oczu" (2008), "Wenus" (2008), "Nowi dokumentaliści" (2006).

 

 

Kolekcja to nie tylko grupa podobnych do siebie i unikatowych przedmiotów. Rzadko
spotykany obiekt nie buduje prawdziwej wartości i charakteru zbioru. Jest nią za to swojego
rodzaju klamra, wspólny mianownik i wyznacznik - chęć zaprezentowania szerokiego
obrazu, mozaiki złożonej z autonomicznych przedstawień oraz ich wartości. Paradoksalnie,
kolekcja kierująca się motywem przewodnim, pozostaje jednak otwarta, będąc w procesie
ciągłych zmian i przekształceń, nie tylko samego zbioru, ale i kolekcjonera, bogatszego
o kolejne doświadczenia, odkrywającego nowe płaszczyzny warte uchwycenia. Budowanie
zbioru przypomina zatem pisanie książki, gdzie każdy rozdział stanowi odrębną historię,
a jako całość tworzy wielowątkową i bardzo osobistą narrację.
O kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, można powiedzieć, że jest przykładem
niezwykle przemyślanego i dojrzałego tworzenia zbioru. Para kolekcjonerów pierwsze prace
zaczęła zbierać jeszcze w latach 90., skupiając się głównie na polskiej sztuce współczesnej,
kładąc szczególny nacisk na abstrakcyjne malarstwo, rzeźbę i grafikę. Kolekcja Madelskich
stała się odpowiedzią na poszukiwania różnorakich postaw artystycznych, indywidualnych
sposobów narracji oraz możliwości opisu rzeczywistości i stanów emocjonalnych za pomocą
obrazu.
Z czasem sporadycznie zaczęły pojawiać się w nim dzieła fotograficzne i wideo, które od
kilku lat gromadzone intensywniej nadały nowy kierunek poszukiwaniom. Odejście od
formy kolekcjonowanych dzieł, wiązało się z również z poruszeniem zupełnie nowych
wątków i jakości. Dość ogólny temat przewodni tej części kolekcji, skutkuje w szczególe
bogactwem wątków. Znajdziemy w niej fascynację ciałem kobiety, jej popkulturowe
wizerunki, a także kadry o feministycznym i krytycznym wybrzmieniu. To także
współczesny portret kobiecości, pokazujący poszukiwania tożsamości, roli społecznej,
a także konstruowania płci o obszarze kultury.
Łódź 2012, BWA Olsztyn 2013). Ekspozycja we wnętrzach Pałacu Opatów w Gdańsku
Oliwie łączy po raz pierwszy fotografię i malarstwo. Wystawa konfrontuje "stare
malarstwo" z "nowymi mediami", artystów z artystkami, ale też wydobywa napięcie obecne
w aktualnej sztuce pomiędzy abstrakcją malarską i fotograficznym konkretem, pomiędzy
"czystą formą" i "brudną polityką". Uwikłane w płeć - by odwołać się do tytułu łódzkiej
i olsztyńskiej wystawy - są z pewnością nie tylko post-feministyczne artystki, ale również
trzymający się kurczowo pędzla i sztalugi współcześni malarze.

Wystawa jest okazją by zobaczyć w dialektycznym ujęciu sztukę kobiet i mężczyzn,
malarstwo i fotografię, uznanych klasyków i artystów najmłodszego pokolenia. Ekspozycja
daje możliwość zapoznania się z nie zawsze dostępnymi dla szerokiej publiczności
kluczowymi dziełami współczesnej sztuki polskiej.

Patronat honorowy nad wystawami objął Mieczysław Struk, Marszałek Województwa
Pomorskiego*. Patronat medialny: Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Malemen, Obieg.pl,
Trojmiasto.pl, Kultura Online, Rynek i Sztuka, In your pocket, Wrota Pomorza