IZABELLA GUSTOWSKA

Tu strzyka, tam łupie, ale rży

 
 

22.04 - 29.07 .2018

Tu strzyka, tam łupie, ale rży. A sumienie  kąsa.
Tadeusz Brzozowski - inspiracje, konteksty, ślady.

Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
Oddział Muzeum Narodowego -Wrocław 
Praca: Względne Cechy podobieństwa - Poza sobą Ja II -1986 /