IZABELLA GUSTOWSKA

CALLART 2 – The Overview Effec

 CALLART 2 – The Overview Effect
Muzeum Współczesne Wrocław
11.05.23-25.09.23

Tematem drugiej odsłony cyklu wystawienniczego CALLART, prezentującego dzieła
z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław i Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych, jest kosmos. Wystawa odzwierciedla wewnętrzne zróżnicowanie
i wielowątkowość samej kosmologii jako nauki dotyczącej nie tylko pochodzenia,
ale także ewolucji i struktury wszechświata – zagadnień, których nie da się zredukować
wyłącznie do problemów badawczych z zakresu fizyki czy astronomii, ale które zawierają
w sobie pytanie o granice poznania, naturę czasu, przestrzeni i praw przyrody,
istnienie życia w kosmosie czy wreszcie miejsca człowieka we wszechświecie.


Wątkiem przewijającym się przez całą wystawę jest zagadnienie perspektywy.
W prezentowanych na wystawie pracach artyści przyglądają się bowiem nie tylko
przestrzeni kosmicznej jako takiej, ale również granicom i relacjom wyznaczanym
między tym, co ziemskie, a tym, co pozaziemskie.

Spoglądanie na Błękitną Planetę z zewnątrz, nawet jeśli ma być próbą wyobrażenia sobie,
jak mogłyby postrzegać ją istoty z obcych cywilizacji, nieuchronnie wpisuje się jednak
w optykę antropocentryczną. Przyjęcie perspektywy obserwatora Ziemi z oddalenia
w przypadku kosmonautów ma wytwarzać specyficzne doświadczenie estetyczne,
któremu towarzyszy także poczucie kruchości naszej planety i jednocześnie wspólnoty
ludzkości. Przez amerykańskiego pisarza Franka White’a doświadczenie to nazwane zostało
efektem oglądu (ang. overview effect). W książce The Overview Effect – Space Exploration
and Human Evolution autor twierdzi, że jest ono także dostępne na mniejszą skalę np.
przy lataniu samolotem – niewykluczone, że może być również zapośredniczone przez sztukę.

___________

Wydarzenie towarzyszące:
26 maja, godz. 17:00 – spotkanie z Izabelą Gustowską

Prace: "W dzień zaćmienia - Czas seansu", 2000; "Sztuka Łatwego Wyboru", 2007

 

https://muzeumwspolczesne.pl/mww/wystawy/callart-2-the-overview-effect/