IZABELLA GUSTOWSKA

MNW kolekcjonuje Zakupy z lat 2017-2022

 

 

MNW kolekcjonuje Zakupy z lat 2017-2022
Muzeum Narodowe w Warszawie
11 maja – 27 sierpnia 2023

 Muzeum Narodowe w Warszawie stale uzupełnia i rozbudowuje swoją kolekcję.
W latach 2017–2022 do zbiorów zakupiono dzieła Marca Chagalla, Francisca Goi,
Meli Muter, Wojciecha Weissa oraz Stanisława Wyspiańskiego. Pozyskano także prace
najwybitniejszych polskich artystek i artystów współczesnych, działających na wielu
polach sztuki, m.in. Zuzanny Janin, Grzegorza Kowalskiego, Zofii Kulik, Teresy Murak
i Aleksandry Waliszewskiej. Wiele cennych nabytków zakupiono w związku z wielkimi
wystawami monograficznymi organizowanymi przez MNW: w ten sposób do zbiorów
trafiły m.in. prace Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz Anny Bilińskiej i zespół prac
najlepszych uczennic paryskiej Académie Julian. W przypadku kolekcji Augusta
Zamoyskiego, obejmującej dzieła reprezentatywne dla całego dorobku rzeźbiarza,
to zakup stał się impulsem do zorganizowania wystawy.

 
Wśród nabytków ostatnich lat znajdują się obiekty tak różnorodne jak unikatowa
fotografia Nadara, intrygujące francuskie miniatury, kompletny serwis deserowy porcelany
miśnieńskiej z połowy osiemnastego wieku lub przykłady dwudziestowiecznej polskiej
sztuki użytkowej, jak meble projektu Edwarda Trojanowskiego i Edmunda Homy czy
ceramika z Chodzieży i Ćmielowa. Wśród prezentowanych eksponatów znajdą się także
zabytki z Chin i Japonii oraz zakupy uzupełniające kolekcję Muzeum Plakatu, jak malarski
projekt Tadeusza Gronowskiego.

Na szczególną uwagę zasługują trzy dzieła sztuki dawnej. Dwie malowane kwatery
z wizerunkami świętych, autorstwa florenckiego artysty Cosima Rossellego, łączą się
z samymi początkami istnienia Muzeum (wówczas Sztuk Pięknych) i zakupem obrazów
wielkich mistrzów na słynnej aukcji zbioru Johanna Petera Weyera w Kolonii w 1862 roku.
Z kolei mający doskonałą proweniencję szesnastowieczny rysunek Dręczenie św. Antoniego
związany z Martinem Schongauerem należy do kategorii dzieł, które nie tylko wzbogacają
zbiory, ale także otwierają szerokie perspektywy badawcze.

Na wystawie zostanie pokazany zróżnicowany wybór (ponad 120 dzieł) nabytków MNW
z ostatnich sześciu lat, w tym wszystkie zakupione prace Chagalla. Ekspozycja
da publiczności wgląd w fascynujący proces rozbudowywania muzealnej kolekcji.
 
Praca: Względne cechy podobieństwa. Wichna i Hanka
Gustowska, Izabella (1948- )
Data powstania: 1979-1980

 

https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/artykuly/388

 

http://mnw.art.pl/wystawy/mnw-kolekcjonuje-zakupy-z-lat-20172022,256.html