IZABELLA GUSTOWSKA

Żyć Sztuką


28.02-15.05

Żyć Sztuką. Opowieść o artystach i sztuce polskiej w latach 1945-1995
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

kuratorzy: Mieczysław Szewczuk, Magdalena Kwiatkowska-Rzodeczko

Praca: Sen Nieznajomej (1994), Life is a Story (2004-2005)
z kolekcji sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w RadomiuWystawa eksponowana w dwóch miejscach przy radomskim Rynku - w gmachu głównym
i oddziale  - prezentuje zbiory sztuki 2. połowy XX wieku zgromadzone w muzeum.
Zarówno te kupowane przez Muzeum Okręgowe od końca lat 70., jak i dary gromadzone
przez nowy oddział od 1992 roku są znakomitym przykładem sztuki polskiej tego czasu.
Są to przede wszystkim obrazy, ale też rzeźby, rysunki, grafiki, obiekty.
W częsci I, w gmachu głównym Muzeum im. Jacka Malczewskiego zaprezentowano
przykłady współczesnego realizmu (np.: Korolkiewicz, Rykała, Karpiński) i innych nurtów
sztuki, a więc kolorystów (Nacht, Potworowski,  Czapski, Taranczewski, Geppert) i ich
uczniów (Sienicki, Sempoliński, Oberländer, Ziemski, Jonscher, Tymoszewski, Narzyński,
J. A. Zieliński); członków Grupy Krakowskiej (Kantor, Jarema, Stern, Maziarska,
Rosenstein, Brzozowski, Nowosielski, Tchórzewski. Lenica, Bereś, Pinińska); nestora sztuki
awangardowej (Stażewski) i innych wybitnych twórców sztuki nowoczesnej (Fangor,
Gierowski, Bogusz, Janikowski, Winiarski, Berdyszak); wreszcie dzieła metaforyczne,
tworzone w różnych technikach i nurtach nowoczesności (jak Hasior i Fijałkowski).

Część II przezentowana w Oddziale Muzeum Sztuki Współczesnej przedstawia wybrane
zestawy prac przedstawiających, narracyjnych, o różnej tematyce: autoportrety i portrety
(Korolkiewicz, Maciejewski, Duda-Gracz, Bereźnicki, Sobocki, Bieniasz, Markowska,
Dwurnik, Baj; metafory i wizje egzystencji, losu, miłości, zbrodni, śmierci (Waltoś,
Mikulski, Woźniak, Stachańczyk, Krawczyk, Lebenstein, Ambroziak, Łukomski, Stehnova,
Falender); zestawy pod hasłami Wobec Boga (Mucha, ks. Paciak, Sempoliński) oraz Pamięć
i solidarność
(Bereźnicki, Sawka, Waltoś). Ekspozycję na piętrze zamyka rozdział z pracami
symbolistów (Błachnio, Kierska, Hoffmann, Skurpski, Aldona Mickiewicz) oraz innych
malarzy wizji i snów (Stasys, Bednarski, Sikorski). Jest też sala z arcydziełami polskiej
grafiki, w różnych technikach (Gielniak, Panek, M. Wejman, Gaj, Kraupe, Sobocki i Leon
Canger - w radomskim muzeum jest jedyna w Polsce kolekcja jego prac).

Wystawie towarzyszy wydawnictwo albumowe autorstwa Mieczysława Szewczuka -
Żyć sztuką. Kolekcja sztuki współczesnej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
(Radom 2016; s. 416). Jego wydanie stało się możliwe (po 25 latach istnienia oddziału)
dzięki prywatnemu sponsorowi. Pokazano w niej 450 reprodukcji, które stanowią czyli
1/10 zbiorów. Zgromadzenie takiej kolekcji było możliwe dzięki bliskiej współpracy - przez
ponad 25 lat - z zaprzyjaźnionymi artystami z różnych ośrodków, reprezentujących różne
nurty i pokolenia, którzy przekazali jako dary ponad 2500 dzieł.