IZABELLA GUSTOWSKA

Z głębi. Artyści Muzeum Śląskiemu

 

28.11 - 26.06.2016

Muzeum Śląskie w Katowicach

Kuratorzy wystawy: Henryka Olszewska-Jarema, Joanna Szeligowska-Farquhar