IZABELLA GUSTOWSKA

Będzie lepiej i coraz lepiej

17.06 - 05.09.2010


Będzie lepiej i coraz lepiej
Galeria Sztuki – BWA, Olsztyn

Artyści: Paweł Althamer, Wojtek Bąkowski, Marcin Berdyszak, Agata Bogacka,
Wojtek Doroszu, Edward Dwurnik, Ryszard Grzyb, Izabella Gustowska, Ela Jabłońska,
Zuzanna Janin, Paweł Jarodzki, Jarosław Kozakiewicz, Zofia Kulik, Zbigniew Libera,
Agata Michowska, Joanna Milewicz, Jarosław Modzelewski, Dorota Podlaska,
Józef Robakowski, Jadwiga Sawicka, Julita Wójcik

Kurator: Magłgorzata Jackiewicz-Garniec

Praca: "Śpiewające pokoje" (1997)
Zbiory Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

 

Wystawa zbudowana została wokół zdania - hasła Ryszarda Grzyba: "Będzie lepiej i coraz
lepiej", ma za zadanie wyzwolić w odbiorcy pozytywne emocje. W ogromnej części sięga
do dzieł artystów tworzących w nurcie sztuki krytycznej. Tych twórców, którzy w swych
działaniach komentują otaczającą nas rzeczywistość, nas samych, i co szczególne, pokazują,
że warto szukać dobrych rozwiązań, ulepszać swoje życie. Wystawa gromadzi też i takie
prace, które nie tylko nawołują do "bycia lepszym", ale też i te które pokazują "dobre
wyjścia ze złych sytuacji'", czy wreszcie inne spojrzenie na rzeczy powszechnie postrzegane
w jednoznaczny, często zafałszowany sposób.

Artyści sztuki współczesnej, poprzez swoją wrażliwość, krytyczny stosunek do otaczającej rzeczywistości, społecznych zachowań, często prowokując przypominają o tym co najważniejsze w życiu jednostki, domagają się refleksji u odbiorcy, pokazują zagubienie współczesnego świata.

Taka jest też idea tej wystawy, w zdaniu Ryszarda Grzyba, jest nie tyle konstatacja co raczej
zaklinanie, by świat był lepszy. I tym tropem idzie większość prac zgromadzonych na
wystawie.

Zaprezentowane zostaną: multimedia, instalacje, obiekty, malarstwo, autorzy prac to m.in.
Paweł Althamer, Wojtek Bąkowski, Marcin Berdyszak, Wojtek Doroszuk, Edward Dwurnik,
Izabela Gustowska, Ela Jabłońska, Zuzanna Janin, Paweł Jarodzki, Zofia Kulik, Jarosław
Kozakiewicz, Agata Michowska, Jarosław Modzelewski, Dorota Podlaska, Józef
Robakowski, Julita Wójcik.

Na wernisażu odbędzie się performance wykonaniu Ryszarda Grzyba, a w atrium koncert
olsztyńskiej grupy muzycznej Junior & Young_QL Experimental Electronic Sound.