IZABELLA GUSTOWSKA

Oh no, not sex and death again!
12.08 - 24.10.2010

Oh no, not sex and death again!
Ikonografia cielesności - współczesna fotografia światowa

Państwowa Galeria Sztuki, Sopot


przedstawia: D. Lachapelle, Facial, Beverly Hills, CA, 2001

Artyści:
D. Appelt, N. Araki, E. Arnold, A. Baturo, Z. Beksiński H. Bellmer, Z. Dłubak,
F. Drtikol, M. Frey, N. Goldin, M. Gomulicki, I. Gustowska, E. Hartwig Z. Huan,
K. Kamiński, D. La Chapelle, J. Lewczyński, B. Mikhailov, P. Molinier, E. Muybridge,
F. Obrąpalska, M. Piasecki, T. Ruff, J. Saudek, A. Serrano, C. Sherman, Z. Sosnowski,
Ch. Stromholm, A. Żebrowska.

Autor koncepcji i kurator wystawy: Cezary Pieczyński
Współpraca kuratorska: Dorota Łuczak

Praca: Life is a Story - fragment (2007)


Współorganizatorzy w realizacji: współorganizatorem w realizacji zadania jest kolekcjoner
Cezary Pieczyńskioraz prowadzona przezeń Galeria Piekary z Poznania.

Ideą wystawy jest pokazanie zaskakującego ujęcia tematu erotyzmu i śmierci we
współczesnej fotografii. Chcemy również "zderzyć" najwybitniejszych fotografów świata
z polskimi artystami, zupełnie za granicami Polski nieznanymi. Prapremierowy pokaz
kolekcji p. Cezarego Pieczyńskiego pozwoli się zastanowić nad koniecznością kreowania
wysokiej pozycji międzynarodowej polskich fotografów, którzy czekają w dalszym ciągu
na odkrycie. Pokazane na wystawie prace Beksińskiego, Dłubaka, Piaseckiego czy
Obrąpalskiej nie ustępują w niczym tym najlepszym na świecie.

Celem prezentacji jest wskazanie na nierzadko zaskakujące ujęcia tematyki, wyrastające
z różnych nurtów fotografii światowej, ale i polskiej, od dziewiętnastowiecznych tzw.
Post Mortem Portraiture, przez Bataille'owskie inspiracje surrealistów, aż do współczesnych
wypowiedzi. Na wystawie "Oh no! Not sex and death again / Ikonografia cielesności",
pokazanych zostanie 125 prac następujących artystów:
D. Appelt, N. Araki, E. Arnold, A. Baturo, Z. Beksiński H. Bellmer, Z. Dłubak, F. Drtikol
M. Frey, N. Goldin, M. Gomulicki, E. Hartwig Z. Huan, K. Kamiński, D. La Chapelle,
J. Lewczyński, B. Mikhailov, P. Molinier, E. Muybridge, F. Obrąpalska, M. Piasecki,
T. Ruff, J. Saudek, A. Serrano, C. Sherman, Z. Sosnowski, Ch. Stromholm, A. Żebrowska.

Będzie to prapremierowa wystawa pokazu kolekcji p. Cezarego Pieczyńskiego gromadzonej
przez ostatnie 6 lat. Proponowane w jego zbiorze artystyczne konfrontacje fotograficzne
mają na celu między innymi pokazanie, iż tradycja obrazowania erotyzmu i śmierci od
początku XX wieku niejednokrotnie zespala się, jak pisze bowiem Georges Bataille "To,
co w rozpoznaniu śmierci zapiera dech, w jakiś sposób musi w momencie szczytowania
uciąć oddech".

Akt seksualny, nieodzownie związany z obietnicą rozmnażania oraz śmierć nieuchronnie
przerywająca ziemską egzystencję wyznaczają zasadniczy i niezmienny rytm życia
ludzkiego. W obu przypadkach do głosu dochodzi nasza cielesność, bardziej niż
w jakichkolwiek innych rytuałach i zachowaniach dnia codziennego. Zasadniczą opozycję
wyznacza z jednej strony kult ciała, z drugiej zaś groza nieodpartego aspektu śmierci.
Wpisane w długą, wizualną tradycję obrazy fotograficzne równocześnie ją kontynuują
oraz przewartościowują. Mechaniczne oko obiektywu przypatruje się temu i utrwala to,
co stanowi zagadkę dla człowieka; wynosi na piedestał ciało, próbując uchwycić
niewyrażalne.

Wystawie towarzyszyć będzie ekskluzywny, 140 - stronicowy katalog, w wersji polsko-
angielskiej, zawierający reprodukcje wszystkich dzieł prezentowanych na wystawie.
Organizatorzy wierzą, że wystawa światowej fotografii: "Oh no! Not sex and death again /
Ikonografia cielesności" będzie ważnym wydarzeniem kulturalnym, na pewno zauważonym
przez najważniejszych krytyków sztuki w Polsce, a poprzez dystrybucję katalogów do
znaczących galerii i pism branżowych w Europie, zostanie też zauważona i skomentowana
za granicą. Wystawę może obejrzyć co najmniej 40 tys. osób. Będzie ona inaugurowała
działalność nowej, budowanej od podstaw, siedziby Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Kuratorem wystawy "Oh no! Not sex and death again / Ikonografia cielesności",
autorem krytycznego tekstu oraz autorką aranżacji będzie p. Dorota Łuczak, doktorantka
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, współpracowniczka Galerii Piekary w Poznaniu.
Koordynatorem przedsięwzięcia będzie właściciel kolekcji, p. Cezary Pieczyński, założyciel
Galerii Piekary, która stara się pokazywać najciekawsze zjawiska polskiej sztuki współczesnej.