IZABELLA GUSTOWSKA

Berührungen, dotyk człowieka

27.05-27.09

Berührungen, dotyk człowieka
Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, ul. Jazdów 12, Warszawa

Artyści:
Sylwester Ambroziak, Andrzej Fogtt, Izabela Gustowska,
Wojciech Pąkowski, Jarosław Perszko, Marian Solisz

kurator: Jolanta Czajka

Praca: Life is a Story - fragment (2007)


26 maja w Ambasadzie Niemiec została otwarta wystawa Berührungen, dotyk człowieka.
Otwarcia dokonali ambasador Michael Gerdts oraz Jolanta Czajka, kurator wystawy.
"Zatytułowaliśmy naszą wystawę Berührungen, dotyk człowieka, by pokazać, jak bardzo
emocjonalnie kształtują się przyjazne stosunki polsko-niemieckie. Chcemy, by wystawa stała
się okazją do spotkań z ludźmi, do rozmów. Chcemy otworzyć podwoje naszej ambasady
i pokazać ją warszawiakom" - powiedział ambasador.


Wystawa została przygotowana w ścisłej współpracy pomiędzy Ambasadą Niemiec
i PracowniaGaleria, jako pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Ambasador wyraził nadzieję,
że wystawa Berührungen, dotyk człowieka, pokazana zostanie później w Berlinie, zaś
w przyszłym roku w Ambasadzie otwarta zostanie kolejna wystawa - tym razem prac
współczesnych artystów niemieckich.

W czasie wernisażu została przeprowadzona aukcja charytatywna na rzecz ofiar powodzi.
Wszyscy artyści, biorący udział w wystawie Berührungen, dotyk człowieka, przekazali
swoje prace, które następnie zostały wylicytowane przez wspaniałych gości wernisażu.
Aukcję prowadziła Katarzyna Dowbor. Uzyskane środki w wysokości 26 500 zł. zasiliły
konto Czerwonego Krzyża "Powódź, 2010". Organizatorzy są wdzięczni wszystkim
osobom, które wspierały aukcję i nieodpłatnie wykonały szereg prac, aby aukcja mogła się
odbyć.

"Berührungen, dotyk człowieka ma bezwarunkowo łączyć nasze myśli, działania, to co
tworzymy, i nas samych. Dzisiaj, w czasie obecnej sytuacji w naszym kraju, tytuł ten nabrał
jeszcze pełniejszej wymowy. Dziękuję artystom za inicjatywę i przekazanie swoich prac na
rzecz aukcji dla osób poszkodowanych w czasie powodzi. Założeniem wystawy
Berührungen, dotyk człowieka jest zatrzymanie się tutaj, wśród obrazów i rzeźb, które razem
tworzą unikalną przestrzeń metafizycznego "dotyku sztuką". Jest to moment przeżywania, tu
i teraz, między nami. Dzisiaj szczególny." - powiedziała w czasie otwarcia Jolanta Czajka

Wystawa pokazuje prace Jarosława Perszko, w tym z najnowszego cyklu W pół drogi,
fragment instalacji multimedialnej Izabeli Gustowskiej Life is a story, obrazy Andrzeja
Fogtta z cyklu Żywioły, 2010, kolekcję prac Wojciecha Pąkowskiego z lat 1987-2010, pod
wspólnym tytułem Zatrzymane, zawieszone w czasie, wielkoformatowe obrazy Mariana
Solisza: Obiekty, Kreski, Makulatura. Bliżej natury, w przylegających ogrodach można
zobaczyć ekspozycję prac Sylwestra Ambroziaka, z cyklu Oczekujące i Bez tytułu.

"W przebywaniu, w przeżywaniu tkwi tajemnica zatrzymania się, aby móc być, cieszyć się,
wierzyć, myśleć czysto. Aby zauważać, to co jest prawdziwe, bo to dzieje się teraz. I wtedy
nie musimy niczego sprawdzać dotykiem. Ma on już tyko znaczenie metafizyczne, jakie
proponuje nam w swoim pojmowaniu tego zjawiska, sztuka." (fragment tekstu Jolanty
Czajki, Berührungen, dotyk człowieka, z katalogu wystawy).