IZABELLA GUSTOWSKA

Spores


18.10 - 1.11.2010

Spores
Kolekcja Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej, OXYGEN
Muzeum Narodowe w Szczecinie


Artyści:
Piotr Kurka, Balazs Kicsiny, Ryszard Tokarczyk, Kuba Bąkowski, Kijewski,
Tomasz Wilmański, Leszek Lewandowski, Zofia Kulik, Katarzyna Górna, Anna Tyczyńska,
Wojciech Duda, Hubert Czerepok, Izabella Gustowska, Natalia Lach-Lachowicz,
Monika Wiechowska, Bogna Burska, Aneta Grzeszykowska, Elżbieta Jabłońska,
Leszek Knaflewski, Konrad Kuzyszyn, Łódź Kaliska, Paweł Łubowski, Jadwiga Sawicka,
Zuzanna Janin, Marcin Berdyszak, Wojciech Zieliński, Krzysztof Sołowiej

Kurator: Agata Zbylut

Praca: LIFE IS A STORY fragment (2007)
Kolekcja Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej, Szczecin


Na wystawie SPORES prezentowanych jest ponad 60 dzieł: rzeźb, zdjęć, filmów DVD, obrazów malarskich i instalacji, które nigdy dotychczas nie były prezentowane w takiej ilości i konfiguracji. Wiele z nich zostanie pokazanych w Szczecinie po raz pierwszy.

Zgromadzone prace prezentują się nadzwyczajnie w chłodnej, surowej przestrzeni biurowca i wyjątkowo harmonizują z zastanymi elementami instalacji budowlanych. Wystawa została zorganizowana we współpracy Akademii Sztuki w Szczecinie, Zachęty Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Echo Investment.

Tytuł wystawy - SPORES - został zaczerpnięty z pracy Piotra Kurki która wzbogaciła Kolekcję w roku ubiegłym i dotąd nie była w Szczecinie pokazywana – podkreśla kurator wystawy Agata Zbylut - Jest to wieloelementowa rzeźba przedstawiająca dwie postaci nagich chłopców trzymających gablotę z modelem okrętu wojennego porośniętego trującymi grzybami. Na głowach chłopców widać kapelusze w kształcie grzybów. Praca porusza problem bliźniaczości reprezentującej wykluczenie ale także narodziny władzy w opozycji do mechanizmów naśladowczych powielających mit. Obok pracy Piotra Kurki na wystawie zobaczyć będzie można takie najważniejsze nazwiska dla polskiej sztuki współczesnej jak: Natalia LL, Zofia Kulik, Izabella Gustowska, Łódź Kaliska, Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Górna i wiele innych.

WIELKA SZTUKA W OXYGENIE

Ruszyła wystawa SPORES – kolekcja dzieł najwybitniejszych współczesnych autorów polskich. W surowej przestrzeni szczecińskiego biurowca OXYGEN można oglądać niezwykłą prezentację prac z Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie.

Na wystawie SPORES prezentowanych jest ponad 60 dzieł: rzeźb, zdjęć, filmów DVD, obrazów malarskich i instalacji, które nigdy dotychczas nie były prezentowane w takiej ilości i konfiguracji.  Wiele z nich zostanie pokazanych w Szczecinie po raz pierwszy. 

Zgromadzone prace prezentują się nadzwyczajnie w chłodnej, surowej przestrzeni biurowca i wyjątkowo harmonizują z zastanymi elementami instalacji budowlanych. Wystawa została zorganizowana we współpracy Akademii Sztuki w Szczecinie, Zachęty Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Echo Investment.

Tytuł wystawy - SPORES - został zaczerpnięty z pracy Piotra Kurki która wzbogaciła Kolekcję w roku ubiegłym i dotąd nie była w Szczecinie pokazywana – podkreśla kurator wystawy Agata Zbylut - Jest to wieloelementowa rzeźba przedstawiająca dwie postaci nagich chłopców trzymających gablotę z modelem okrętu wojennego porośniętego trującymi grzybami. Na głowach chłopców widać kapelusze w kształcie grzybów. Praca porusza problem bliźniaczości reprezentującej wykluczenie ale także narodziny władzy w opozycji do mechanizmów naśladowczych powielających mit. Obok pracy Piotra Kurki na wystawie zobaczyć będzie można takie najważniejsze nazwiska dla polskiej sztuki współczesnej jak: Natalia LL, Zofia Kulik, Izabella Gustowska, Łódź Kaliska, Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Górna i wiele innych.

Wszystkie pokazywane na tej wystawie prace pochodzą z kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej. Kolekcja liczy prawie 250 obiektów artystycznych autorstwa 80 artystów i stanowi zbiór, który jest reprezentatywny dla sztuki polskiej po roku 1989.

Pełna lista prezentowanych prac (nazwisko autora, tytuł pracy):
- Piotr Kurka, Spores
- Balazs Kicsiny, Siedmiu Marynarzy
- Ryszard Tokarczyk, Symptom XIX ABC
- Kuba Bąkowski, SZCZUROŁAP
- Kijewski, Języki Starożytne
- Tomasz Wilmański, z cyklu EMOH
- Leszek Lewandowski, PYTAJNIK; ZARAZ WRACAM; plus minus
- Zofia Kulik, GOTYK MIĘDZYNARODOWY (II); DESEŃ 01_MORRIS 15-17; DESEŃ 04_CHINESE 08-5; DESEŃ 07_CMATKA
- Katarzyna Górna, MADONNY
- Anna Tyczyńska, BEZ TYTUŁU, MARE VAPORUM
- Wojciech Duda, POLSKA JAKOŚĆ
- Hubert Czerepok, WRÓG SIĘ RODZI
- Izabella Gustowska, LIFE IS A STORY
- Natalia Lach-Lachowicz, SZTUKA KONSUMPCYJNA; SZTUKA   POSTKONSUMPCYJNA, SZTUKA ZWIERZĘCA
- Monika Wiechowska, Bez Tytułu
- Bogna Burska, ALGORYTM
- Aneta Grzeszykowska, BEZ TYTUŁU nr 16; nr 17; nr 18
- Elżbieta Jabłońska, GRY DOMOWE; SPIDERMENKA, BATMANKA, SUPERMENKA
- Leszek Knaflewski, RAINCARNATION
- Konrad Kuzyszyn, POTRÓJNY UKŁON
- Łódź Kaliska, SIOSTRY, SIOSTRY 10 LAT Później, SIOSTRY 20 LAT Później
- Paweł Łubowski, Ż MORSKI Z ODPŁYWEM,
- Jadwiga Sawicka, KARAĆ; NIENAWIDZĘ CIĘ; PRZEGRALIŚMY
- Zuzanna Janin, z serii IDŹ ZA MNĄ, ZMIEŃ MNIE, JUŻ CZAS
- Marcin Berdyszak, KULTURA ZAWŁASZCZANIA NIEOCZEKIWANEGO,
- Wojciech Zieliński, ŚWIT; ZMIERZCH
- Krzysztof Sołowiej, KOD ORIENTALNY

............................................

[Oxygen] jest nowoczesnym, 9-kondygnacyjnym biurowcem, zlokalizowanym w ścisłym centrum Szczecina, przy skrzyżowaniu ul. Malczewskiego z al. Wyzwolenia oferującym łącznie około 13 700 mkw. powierzchni pod wynajem. W budynku zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Biurowiec został wyposażony m.in. w wysokiej klasy łącza teleinformatyczne, system bezpieczeństwa, monitorowania i kontroli dostępu.

Wielkość typowego piętra (ponad 1640 mkw.), bardzo dobrze sprawdza się w konwencji biura „open space”, a jego układ funkcjonalny daje także szerokie możliwości aranżacji przestrzeni dla różnych grup najemców, w tym również zainteresowanych małymi modułami biurowymi. Użytkownicy budynku będą mogli korzystać z usług dodatkowych m.in.: przychodni medycznej, coffee baru, saloniku prasowego i klubu fitness.

Do dyspozycji pracowników i klientów biurowca będzie 181 miejsc postojowych na parkingach naziemnym i podziemnym. Projekt architektoniczny został opracowany w gdańskiej pracowni Arch-Deco.

...........................................

Akademia Sztuki to pierwsza państwowa uczelnia artystyczna w Polsce (i jedna z niewielu w Europie), łącząca w swoich strukturach wydziały i kierunki związane z różnymi dziedzinami sztuki. W pierwszym roku działalności nasi studenci kształcić się będą na kierunkach Grafika, Architektura Wnętrz, Instrumentalistyka i Edukacja Muzyczna. W naszych planach na następne lata znajdują się takie kierunki i specjalności studiów jak Animacja Ruchu Teatralnego, Zarządzanie Kulturą, Nowe Media, Scenografia, czy Reżyseria Świateł. Ich uruchomienie uzależnione jest od otrzymania przez Akademię odpowiednich uprawnień ministerialnych. AS to także pierwsza samodzielna publiczna uczelnia artystyczna Szczecina. Trzon Akademii Sztuki stanowią dotychczasowi wykładowcy szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Poza lokalnymi wykładowcami firmującymi te kierunki prowadzimy rozmowy o współpracy z artystami i wykładowcami z całego kontynentu. Swój merytoryczny patronat i wsparcie zapowiedziały liczne konserwatoria i akademie sztuk pięknych w całej Europie. W pierwszym roku działalności Akademia Sztuki będzie kształciła około 380 studentów w trzech siedzibach: Pałacu pod Globusem, dotychczasowej siedziby filii poznańskiej AM na ulicy Grodzkiej i w dotychczasowym budynku WSSU przy ul. Kolumba.

............................................

Stowarzyszenie Zachęty Sztuki Współczesnej zostało zarejestrowane w 2004 roku. Impulsem do jego zawiązania był Narodowy Program Kultury "Znaki Czasu" ogłoszony przez pana Waldemara Dąbrowskiego Ministra Kultury w marcu 2004 r. Program ten był reakcją na wieloletnie zaniedbania w zakresie kolekcjonowania sztuki współczesnej w Polsce, które doprowadziły do zerwania dialogu społecznego oraz osłabienia kulturowej więzi międzypokoleniowej.

Zachętę Sztuki Współczesnej w Szczecinie tworzą krytycy sztuki, artyści, ludzie związani z mediami lokalnymi, ekonomiści i prawnicy. Naszym celem jest kolekcjonowanie i ochrona dzieł sztuki współczesnej, odbudowanie tradycji mecenatu artystycznego, zachęcanie i pomoc w budowaniu prywatnych kolekcji dzieł sztuki. Istotną częścią realizacji programu jest przygotowanie odbiorców kultury i sztuki współczesnej.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin budujemy Kolekcję Regionalną Zachęty Sztuki Współczesnej. Przez pięć lat działalności stowarzyszenia zgromadziliśmy blisko 200 dzieł, które zakupiliśmy lub otrzymaliśmy od 80 artystów.

Stowarzyszenie współpracuje również z Miastem Szczecin na rzecz powołania Trafostacji Sztuki Szczecin jako samorządowej instytucji kultury.